Rapporter | Regnskaber

Rapporter

Årsrapport 2022

Download

Årsrapport 2021

Download

Forslag til ny stemmefordeling og nye kontingentsatser

Forslag fra bestyrelsen til drøftelse/høring under generalforsamlingens pkt. 6: Fastlæggelse af kontingentsatser (2021).:

Der er som bekendt sket mangt og meget i bibliotekslandskabet gennem de seneste år. Forandringerne afspejles kun delvist i DFFU’s stemme- og kontingentstruktur som i høj grad er historisk betinget og knyttet til situationen før fusionerne.

Bestyrelsen fremlægger derfor et forslag til høring med henblik på vedtagelse ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Med forslaget ønsker vi desuden

• at opjustere kontingentbudgettet som kompensation for manglende løbende P/L-regulering på en sådan måde at kontingentindtægterne fortsat står for ca. 25 % af de samlede indtægter
• at gøre det på en sådan måde,, at vi forhåbentlig bevarer både indtægter og medlemmer
• at skabe bedre balance i stemmefordelingen mellem institutionelle og individuelle medlemmer.

Forslaget bygger ligesom den eksisterende stemmefordeling på bibliotekernes størrelse målt i årsværk og bevilling. Og som i den eksisterende er der også foretaget en vægtning – til fordel for de små biblioteker, når det gælder stemmetal – og for de store biblioteker, når det gælder kontingent.

Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på den mulighed, som medarbejdere hos institutionelle medlemmer har for at aktivere personlige stemmer. Tværtimod ønsker vi at opfordre alle til at benytte denne mulighed, idet det vil understrege, at foreningen både er til for institutionerne og for medarbejderne

Download

Årsrapport 2020

Download

Budget 2021

Download

Årsrapport 2019

Download

Årsrapport 2018

Download

Årsrapport 2017

Download

Årsrapport 2016

Download

Budget 2016

Download

Årsrapport 2015

Download

Årsrapport 2014

Download

Årsrapport 2013

Download

Budget 2013

Download

Årsrapport 2012

Download

Årsrapport 2011

Download

Budget 2011

Download

Årsrapport 2010

Download

Budget 2010

Download

Årsrapport 2009

Download

Budget 2008

Download

Budget 2006

Download

Budget 2005

Download