Kaffe- og videndelingsmøde om de nye Association for Computing Machinery (ACM), Portland Press og Taylor & Francis aftaler, torsdag d. 20.06.24, kl. 13-14

Det Kgl. Bibliotek har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner i slutningen af 2023/starten af 2024 indgået tre nye aftaler, som ud over læse-adgang indeholder Open Access publicerings rettigheder. Det drejer sig om forlagene Association for Computing Machinery (ACM), Portland Press og Taylor & Francis.

Forum for E-ressourcer er værter for et kaffemøde, hvor I har mulighed for at høre nærmere om aftalerne. Vi har allieret os med de relevante forhandlere Maya Mitre, Conny Mikkelsen og Solveig Rungsted. Der vil være et kort oplæg om de enkelte aftaler, og derefter er der tid til spørgsmål.

Mod slutningen vil afdelingsleder for Afdelingen for Licensforvaltning Lise Baltzer give en status på Elsevier aftalen.

Tilmelding til [email protected]

Link til mødedeltagelse udsendes en uge før mødet.