Skriftlig generalforsamling 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Grundet de særlige omstændigheder omkring Corona-pandemien afholdes årets generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker som en skriftlig generalforsamling.

Datoen for generalforsamlingen er fastholdt til torsdag den 17. september. Alle beretninger, årsrapport, budget mv. udsendes kl. 10.00 via mail til alle registrerede medlemmer af foreningen.

Dagsorden for generalforsamlingen fastholdes så vidt muligt, således at forstå, at der til hvert enkelt punkt på dagsorden vil være en større eller mindre tekst + bilag, man kan forholde sig til. Afstemning kan ikke finde sted på normal vis, men såfremt et medlem af foreningen har kommentarer, bedes de sendt pr mail til sekretariat@dfdf.dk senest torsdag den 24. september kl. 12.00. Man kan i forbindelse med sin kommentar, angive om den må offentliggøres på foreningens hjemmeside efterfølgende, eller om den blot er ment til efterretning for bestyrelsen og derfor ikke offentliggøres. Der er ikke punkter på dagsorden, som kræver en decideret afstemning, men “normalt” skal beretninger og økonomi godkendes af den fremmødte forsamling. Vi vil derfor tage de indkomne kommentarer med i betragtning i forhold til godkendelse af årets beretninger.

Bestyrelsesvalget 2020 er sket ved fredsvalg, da der ikke har været opstillet flere kandidater, end der har været ledige pladser. I forbindelse med valg af 2 interne revisorer kan det meddeles, at bestyrelsen genopstiller Gert Poulsen og Per Steen Hansen. Andre kandidater bedes meddele kandidatur til sekretariat@dfdf.dk senest onsdag den 16. september.

Vi håber på jeres forståelse for situationen og ser frem til denne nye oplevelse.