Proquest: Nye søgesystemer og nye brugsmønstre

Udbredelsen af integrerede søgesystemer som Primo og Summon, med indhold fra mange forskellige kilder, har stor betydning for brugsmønstre og brugeradfærd i forhold til informationssøgning. Indholdsleverandøren ProQuest har udarbejdet et hvidpapir, som i overordnede træk skitserer hvilke områder der berøres og påvirkes af de nye systemer.
Skiftet fra silobaserede systemer (søgesystemer rettet mod én kilde) til hvad ProQuest kalder konglomeratsystemer (søgesystemer der høster eller integrerer med mange forskellige kilder) har stor betydning for brugeradfærd og brugsmønstre.
Hvidpapiret taler om udfordringerne med brugsmønstre og særligt hvordan trækket på de enkelte kilder er skiftet fra brugergenereret træk til systemgenereret træk, idet mange systemer foretager søgning i mange kilder på én gang på vegne af en brugerforespørgsel. I realiteten mangedobler dette statistisk set brugen af de enkelte kilder, dog uden at det afspejler det reelle brug.
En anden udfordring i konglomeratsystemerne er at sikre, at data i systemerne fremstår ensartet og med tilstrækkelig mange data til at brugeroplevelsen lever op til forventningerne. Her tilbyder systemerne fortsat hvad man kunne kalde ’laveste fællesnævner’ som ikke kan sammenlignes med de søgemuligheder og det indhold man finder i kildernes egne søgegrænseflader.
Trods udfordringerne tilfører konglomeratsystemerne stor værdi til brugeroplevelsen. Ud over at systemerne tilstræber at leve op til brugernes forventninger i en verden hvor Google er standarden for informationssøgning bredt set, kan systemerne præsentere både nye kilder og terminologier for brugerne – indhold de ikke var klar over eksisterede eller havde relevans. I søgesystemsammenhæng anvendes begrebet serendipity for dette fænomen, som en af de væsentligste forskelle på de silobaserede søgesystemer og de nye opdagelsesbaserede konglomeratsystemer.
Af Ole Holm (KB/KUBIS)