Fremtiden efter MARC

I de senere år har der bredt sig en erkendelse af, at det fyrre år gamle MARC-format er ude af trit med nutidens programmeringsstil. Der er brug for noget nyt.

Library of Congress har engageret sig i udviklingen af et nyt bibliografisk “framework”, der skal forbedre bibliotekernes mulighed for koble deres brugere sammen med alle slags ressourcer, incl. bibliotekets “egne”.

Læs nyheden A Bibliographic Framwork for The Digital Age