STM reaktion på ARL’s ILL-rapport

Rapporten fra ARL’s ”Task Force on International Interlibrary Loan and Document Delivery Practices” har straks udløst en reaktion fra The International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) som igennem længere tid har ført en kampagne for at intimidere fjernlån – især på tværs af landegrænser . I den udsendte erklæring opregner STM fem vejledende principper som de mener skal benyttes ved fjernlån og dokumentlevering, og som alle vil hjælpe til med at kanalisere flere penge i lommerne på udgiverne.

Først og fremmest vil disse principper – hvis de efterkommes – betyde, at fjernlån på tværs af grænser vil være forbudt uden særlig tilladelse fra og betaling til udgiveren. Dernæst vil digital levering af kopier til slutbrugere kun kunne ske direkte fra udgiveren (mod betaling naturligvis) og ikke fra et bibliotek. Desuden vil også kopilevering på papir til ”privat, ikke-kommeciel brug” skulle være genstand for ”rettidig omhu” (due diligence). Dette kan fortolkes som et første forsøg på at indføre betaling til udgiverne også for denne type af dokumentlevering.