Flere penge til avisdigitalisering

På forslag til finanslov for 2012 har Kulturministeriet foreslået, at Statsbiblioteket i perioden 2012-2014 bevilges i alt 16.5 mio. kr. til ”avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer”. Baggrunden er, at Kulturministeriet ønsker at begrænse udgifterne til udbygning eller vedligeholdelse af magasinbygninger og samtidig ønsker at øge mængden af digitaliseret kulturarvsmateriale. Mange aviser findes i to eller flere trykte eksemplarer samt i mikrofilm, og en forudsætning for bevillingen er at ét fysisk eksemplar kasseres efter digitalisering. Efter digitaliseringen vil man som minimum have ét fysisk eksemplar i Statens Avissamling i Statsbiblioteket, en digital kopi samt i mange tilfælde en mikrofilmkopi.

Hvis pengene bevilges, vil ca. 32 mio. avissider blive digitaliserede. Den foreslåede digitalisering sker af bevaringshensyn og der skal efterfølgende arbejdes med tilgængeliggørelse. Det er et felt Statsbiblioteket allerede arbejder i med projektet Avisbibliotek Danmark, som SB i 2010 fik 6 mio. kr. til fra Kulturministeriet og Videnskabsministeriet.