Strategi for Foreningen Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

Hermed offentliggøres den nye strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Strategien præsenteres og drøftes på DFFU’s årsmøde den 19.-20. september på Hotel Scandic Sydhavnen i København.

Strategien er bl.a. baseret på det store analysearbejde, som foreningen satte i værk i første halvår af 2019. Dette analysearbejde resulterede i en strategisk rapport Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: Services og kompetencer udarbejdet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, juni 2019.

Kom og vær med til at drøfte strategien på DFFUs årsmøde. Se programmet og tilmeld dig her.