Arrangementer | Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers årsmøde, 19.-20. september 2019, Hotel Scandic Sydhavnen, Kbh.

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers årsmøde, 19.-20. september 2019, Hotel Scandic Sydhavnen, Kbh.

19. september 2019

Nye strategier og visioner – næste kapitel i bibliotekshistorien

Under temaet “Nye strategier og visioner – næste kapitel i bibliotekshistorien” afholder Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker årsmøde den 19.-20. september 2019 på Hotel Scandic Sydhavnen i København.

Med en række oplæg af både historisk og fremadrettet karakter retter vi fokus på strategi i både teori og praksis, og ikke mindst på, hvad sådan noget egentlig betyder for de mennesker, som det skal have betydning for i dagligdagen: brugerne og medarbejderne.

Endvidere vil DFFUs nye strategi for 2020-2023 blive præsenteret. Denne strategi baserer sig på den helt nye analyse “Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: services og kompetencer”. som er udarbejdet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og støttet af DEFF.

Velkommen til DFFUs årsmøde 2019.

Find indlæg fra årsmødet her:

Jens Thorhauge,  Mille Mortensen, Astrid Kæthius

Formandens politiske beretning, Bestyrelsens organisatoriske beretning

CBS Postersession, RUb Postersession,

 

Deltagergebyr:

Medlemmer af DFFU Kr. 3.995
Ikke medlemmer af DFFUKr. 4.295
Deltagelse dag 1, inkl. middag (ikke medlemmer + 300)Kr. 2.195
Deltagelse dag 2 (ikke medlemmer + 300)Kr. 1.795
Deltagelse uden overnatning (ikke medlemmer + 300)Kr. 3.295

 

Mødested:

Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, København SV – lige ved Sydhavn Station (5 minutter i S-tog fra Kbh. H.)

Arrangementet er overstået
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet

 

Program

Torsdag den 19. september
Kl. 10.00-10.30Kaffe
Kl. 10.30-10.40Formandens velkomst / v. Bertil Dorch
Kl. 10.40-11.25Strategier og visioner - hvordan er det gået? / v. Jens Thorhauge, Thorhauge Consulting. Jens er tidligere direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier og før det direktør for Danmarks Biblioteksforening.
Kl. 11.25-12.15Fra strategi til handling / v. Anders Raastrup Kristensen. Hvis strategi skal virke, skal den leve i medarbejdernes handlinger, prioriteringer og opgavegaveforståelser. Der kan desværre være lang vej til målet. Internationale undersøgelser har vist, at under 30% af medarbejderne kender strategien i deres virksomhed. I sit oplæg vil Anders dele viden og praktiske ideer til, hvordan sikrer, at vores strategi komme til at leve i organisationen. Anders Raastrup Kristensen er ph.d., selvstændig konsulent og ekstern lektor, CBS. Han er blandt andet forfatter til Strategisk selvledelse og arbejder med strategi- og lederudvikling i forskellige organisationer i Danmark, Norge og Grønland.
Kl. 12.15-13.00Frokost
Kl. 13.00-14.00Fremtidens fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker - services og kompetencer / v. Astrid Kæthius, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Kl. 14.00-14.30Formandens politiske beretning / v. Bertil Dorch
Kl.14.30-15.00Kaffe
Kl. 15.00-16.30Generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
Kl. 16.30-17.30Postersession inkl. reception
Kl. 19.00Middag
Fredag den 20. september
Kl. 9.00-9.15Godmorgen, inkl. morgensang
Kl. 9.15-10.00Library strategies in a time of change. The example of Uppsala University Library /v. Lars Burman, Uppsala Universitetsbibliotek. Lars har været Overbibliotekarie ved Uppsala Universitetsbibliotek siden 2012. Han er medlem af LIBERs board. Lars har en baggrund som Professor i komparativ litteratur ved Uppsala Universitet
Kl. 10.00-10.30Kaffe
Kl. 10.30-11.15Strategien i virkeligheden: implementering, farer, fokus, ændrede vilkår / v. Kurt Klaudi Klausen. Kurt er professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Kurt er specialist i strategisk ledelse og taler med bid og vid.
Kl. 11.15-12.00Strategier for organisationsforandringer set fra et medarbejderperspektiv / v. Mille Mortensen. Mille er Cand. Mag i Psykologi og Virksomhedsstudier. Forsker ved Københavns Universitet, Institut for Psykologi og ekstern lektor v. Københavns Universitet, Sociologisk Institut, samt organisations- og ledelseskonsulent.
Kl. 12.00-12.15Opsamling, farvel og tak / v. Bertil Dorch