DFFU – Forum for Markedsføring indkalder til online kaffemøde tirsdag den 12. december kl. 13.00-14.00

Emne: Markedsføring og relationsdannelse til forskere/undervisere. Hvordan arbejder vi i FFU-bibliotekerne med at være synlige og kommunikere med denne målgruppe?
Hvad gør vi allerede, hvilke barrierer og løsninger findes der og hvad vil vi gerne opnå?

Mødet foregår online via Zoom – link tilsendes ved tilmelding.

Tilmelding til Thomas Skov Jensen (Forum for Markedsføring) [email protected]