Library of Congress på vej væk fra MARC 21

I hvert fald et større dansk bibliotek, Det Kongelige Bibliotek, har nu besluttet at gå over til MARC 21 i løbet af et par år. En hovedårsag hertil er, at det dermed bliver lettere for biblioteket at interagere med de nye internationale discovery-systemer, der p.t. er baseret på MARC 21.

Det har i denne samenhæng særlig interesse, at LOC nu har givet meddelelse om, at man har indledt et projekt, Bibliographic Framework Transition Initiative, der kan føre til en gradvis opgivelse af MARC21-formatet,  som i dag er anvendt til milliarder af katalogposter.

MARC 21  skal i givet fald erstattes med noget, der passer bedre til informationsformjidling via Internettet.

En medvirkende årsag til iværksættelsen af dette projekt har været erfaringen med de nye katalogiseringsstandard, new Resource Description and Access (RDA), der sidste år afløste de amerikanske katalogiseringsregler. Ibrugtagningen af den nye standard har vist, at MARC-formatet ikke er ganske hensigtsmæssigt til ressourcebeskrivelse efter denne standard.

Meddelelsen fra LOC har allerede vakt nogen bekymring blandt biblioteker, der frygter hvad en opgivelse af MARC 21 kan komme til at koste af ressourcer. LOC er selvfølgelig opmærksom herpå. Den ansvarlige for projektet, Deanna B. Marcum, udtaler følgende:  ” We have a huge library infrastructure very much built up over the years around the MARC format, and this will cause some disruption of that and that costs something and it has to be done smartly and carefully,” said McCallum. “We can go on as we are but it’s not desirable.”

 

Se meddelelsen fra Library Journal her: 
http://www.libraryjournal.com/lj/newslettersnewsletterbucketacademicnewswire/890784-440/library_of_congress_may_begin.html.csp