Ekstraordinær skriftlig e-mail baseret generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 3.12.2021 kl. 10.00

Hermed indkaldes, som varslet på foreningens ordinære generalforsamling den 16.9.2021, til ekstraordinær skriftlig e-mail baseret generalforsamling den 3.12.2021 kl. 10.00 med 1 punkt på dagsorden. Procedure mv. udsendes den 3.12.2021.

Dagsorden: 

  1. 1. Vedtagelse af kontingentsatser og stemmevægtning i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker gældende fra 1.1.2022. 

Bestyrelsens indstilling:

Der er som bekendt sket mangt og meget i bibliotekslandskabet gennem de seneste år. Forandringerne afspejles kun delvist i DFFU’s hidtidige stemme- og kontingentstruktur, som i høj grad er historisk betinget og knyttet til situationen før fusionerne. Bestyrelsen fremlægger derfor forslag til ændrede kontingentsatser og stemmevægtning. 

Forslaget har, som adviseret på foreningens ordinære generalforsamling den 16.9.2021, været sendt i høring blandt foreningens institutionelle medlemmer. Der har ikke været indsigelser imod bestyrelsens forslag, men enkelte justeringer har fundet sted efter medlemmers anvisning. Forslaget ses her.

Med forslaget ønsker bestyrelsen desuden:

– At opjustere kontingentbudgettet som kompensation for manglende løbende P/L-regulering på en sådan måde, at kontingentindtægterne fortsat står for ca. 25% af de samlede indtægter

– At gøre det på en sådan måde, at foreningen forhåbentlig bevarer både indtægter og medlemmer

– At skabe bedre balance i stemmefordelingen mellem institutionelle og individuelle medlemmer 

Forslaget bygger ligesom den hidtidige stemmefordeling på bibliotekernes størrelse målt i årsværk og bevilling. Og som i den hidtidige er der også foretaget en vægtning, til fordel for de små biblioteker, når det gælder stemmetal, og for de store biblioteker, når det gælder kontingent. 

Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på den mulighed, som medarbejdere hos institutionelle medlemmer har for at aktivere personlige stemmer. Tværtimod ønsker bestyrelsen  at opfordre alle til at benytte denne mulighed, idet det vil understrege, at foreningen både er til for institutionerne og for medarbejderne.