Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har d. 18 august 2008 indsendt følgende høringssvar til Kulturministeriet:

Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker for det tilsendte høringsmateriale og kan med undtagelse af et enkelt forhold omkring nedlæggelsen af Uddannelsesrådet i det store hele tilslutte sig indholdet i bekendtgørelsen.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har anset Uddannelsesrådet som et væsentligt forum, hvor forskningsbibliotekerne har haft gode muligheder for at holde kontakt til skolen og dermed sikre, at også forskningsbibliotekernes behov og synspunkter er fremført i officielle sammenhænge. Danmarks Biblioteksskoles omverdensanalyse for 2007-2010 viser til fulde, at skolen har et behov for tæt kontakt til forskningsbibliotekerne og skolen har tidligere endog erkendt at vide for lidt om denne sektor. Vi har forståelse for, at der ønskes et mindre organ end det hidtidige Uddannelsesråd, men føler os ikke overbevist om, at det skitserede aftagerpanel er den rigtige løsning. Vi finder det væsentligt, at sektorerne repræsenteres af biblioteksorganisationerne frem for en speciel personlig udpegning med risiko for mere eller mindre énsidig repræsentation. Hvis Danmarks Biblioteksskole stadig skal være uddannelsesinstitutionen for informationsspecialister i hele bibliotekssektoren, skal uddannelses-, fag- og forskningsbibliotekerne sikres indflydelse i fremtiden.

Med venlig hilsen
Claus Vesterager Pedersen
Formand