Amerikansk undersøgelse af studerendes holdning til campusbiblioteker

Selvom de studerende på amerikanske colleges generelt er tilfredse med deres campusbiblioteker, mener ca. 40 % af dem, at bibliotekerne ikke er afgørende for, om de får akademisk succes.

Det skriver Inside Higher Ed på sin hjemmeside. Her refereres der til en undersøgelse bragt i Library Journal, hvor 2516 studerende er blevet spurgt ud om deres holdninger til campusbiblioteker og brug af bibliotekshjemmesider. Ca. 25 % har dog svaret, at deres campusbiblioteker spiller en væsentlig rolle i forhold til at få akademisk succes.

Generelt viser undersøgelsen, at bibliotekerne gør det godt, da mere end 55 % af de studerende får det, som de har brug for via bibliotekernes hjemmesider eller på bibliotekerne.

Undersøgelsen antyder dog en vis ligegyldighed med bibliotekerne, da mere end 30 % angiver, at sandsynligheden for, at de vil bruge deres universitetsbibliotek igen er lille og da kun 25 % er enige i, at biblioteket opfylder deres forventninger. Det kan bl.a. skyldes, at biblioteket i stadig mindre grad er i stand til at hjælpe de studerende med at besvare undervisningsrelaterede spørgsmål.

Artiklens pointe er, at bibliotekerne bør overveje, hvordan man kan nå de 40 % af de studerende, som ikke ser nogen sammenhæng mellem biblioteket og deres akademiske succes. Her peges der bl.a. på, at bibliotekerne skal arbejde på at blive bedre forankret i det akademiske miljø på campus og dermed blive en endnu mere troværdig medspiller for de studerende.

Undersøgelsen viser at bibliotekerne i dag primært opfattes af de studerende som et studiested.

Ligeledes er det værd at bemærke, at for 67 % de studerende er det fortsat afgørende, at der er trykte materialer på biblioteket.

Tilstedeværelsen af bibliotekspersonale bliver også vurderet som vigtigt af 59 %, selvom færre end 20 % angiver, at de har haft brug for personalet.

I forhold til informationssøgning er det derfor heller ikke overraskende, at de studerende først og fremmest bruger Google og dernæst campusbibliotekernes ressourcer.

Netop i forhold til informationssøgning pointerer artiklen, at bibliotekerne har en opgave i at gøre det klart for de studerende, hvad forskellen er på at bruge bibliotekets ressourcer og på at bruge Google, og ikke mindst hvordan de skal evaluere den information, de finder via Google.

Læs artiklen i Inside Higher Ed her.

Af Therese Møller (Det Kongelige Bibliotek / KUBIS)