KUBIS videreføres

På deres årlige møde om KUBIS, den 22. oktober 2012, har rektor Ralf Hemmingsen (Københavns Universitet, KU) og direktør Erland Kolding Nielsen (Det Kongelige Bibliotek, KB) truffet følgende beslutninger vedrørende KUBIS:

1) KUBIS videreføres pr. 1. januar 2013 som KU og KBs fælles organisation for biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet. KUBIS-ordningen vil herefter være permanent, men med gensidig opsigelighed.

2) KUBIS videreføres på grundlag af model B i Rapport fra KUBIS2-arbejdsgruppen af 30. juni 2012, som både ledelsesgrupperne ved KU og KB samt hovedsamarbejdsudvalget ved KU og samarbejdsudvalget ved KB har tilsluttet sig.

3) Navnet på KUBIS-organisationen ændres fra Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice til Københavns Universitets Biblioteksservice, med samme forkortelse, KUBIS.

Michael Cotta-Schønberg (Universitetsbibliotekar, KUBIS)