Princeton går Open Access-vejen

Princeton går Open Access-vejen

Universiteter forærer deres forskningspublikationer gratis til kommercielle forlag, der derefter sælger dem tilbage til universiteterne i dyre domme. Kort fortalt. Forlagenes udnyttelse af deres copyright til at tjene stadig flere penge på universiteternes forskningspublikationer sætter hele det videnskabelige publiceringssystem under pres. En modreaktion er Open Access-bevægelsen, som Princeton Universitet nu er gået ind i. Universitetet har vedtaget en politik, der tager sigte på, at forskerne ikke skal afgive copyright’en  til deres artikler – med visse undtagelse.

Having prestigious universities such as Princeton and Harvard fly the open access flag represented a step forward”, udtaler open access-fortaleren Professor Simon Marginson, og han tilføjer: “The achievement of free knowledge flows, and installation of open access publishing on the web as the primary form of publishing rather than oligopolistic journal publishing subject to price barriers, now depends on whether this movement spreads further among the peak research and scholarly institutions.”

Læs artiklen Princeton goes open access to stop handing all copyright to journals – unless waiver granted