E-bøger i bibliotek.dk nu uden bestilknap

Det har længe været et problem i bibliotek.dk, at brugerne har kunnet afgive bestilling på e-bøger som i hht. licensaftalen kun kan benyttes på det bibliotek som har købt licensen samt af dette biblioteks definerede kreds af primære brugere via fjernadgang – f.eks. ansatte og studerende ved en uddannelsesinstitution. Disse e-bøger kan således ikke indgå i det interurbane lånesamarbejde, og bestillinger fra ”fremmede” lånere vil derfor ikke kunne opfyldes.

DBC har nu fundet en løsning som betyder, at bestilknappen fjernes ved de e-bøger med adgangsbegrænsning som er kodet korrekt, når de bibliografiske poster afleveres til DanBib (og dermed bibliotek.dk).

Læs mere om korrekt kodning på profblog via dette link: http://profblog.bibliotek.dk/archive/2012/08/31/e-boeger-i-bibliotek.dk-nu-uden-bestilknap