Ny IFLA-guide om e-bøger

IFLA’S Acquisition and Collection Development Section har nu udsendt en ny vejledning om opbygning af samlinger af e-ressourcer: Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries. By Sharon Johnson, with Ole Gunnar Evensen, Julia Gelfand, Glenda Lammers, Lynn Sipe and Nadia Zilper. IFLA, 2012.


Ved elektroniske ressourcer forstås materialer, hvis benyttelse kræver adgang til computer, enten en PC, mainframe eller mobile redskaber. De kan tilgås enten ved fjernadgang via Internet eller ved direkte, lokal adgang. De mest udbredte typer er e-tidsskrifter, e-bøger, fuldtekstbaser, Indexing and abstracting-baser, bibliografiske baser, og numeriske og statistiske baser.

Formålet med vejledningen er at fremme forståelsen af de vigtige spørgsmål, som biblioteker bør forholde sig til i udviklingen af deres samling af e-ressourcer, f.eks. formuleringen af en anskaffelsespolitik, udvælgelse og evaluering, tekniske krav, støttefunktioner fra sælger, licensbetingelser, adgangsforhold m.m.


Hele vejledningen kan ses her:

http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/IFLA_ELECTRONIC_RESOURCE_GUIDE_FINAL_May2nd[1].pdf