Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2021-2023 i forbindelse med foreningens generalforsamling torsdag 16. september 2021.

Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek og Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2021-2023).

Valggruppen – institutionelle medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek og Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2021-2023).

Charlotte Wien, Syddansk Universitetsbibliotek er opstillet/valgt som suppleant for perioden 2021-2022.

Bestyrelsen i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker består herefter fra 16. september 2021 af:

Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (formand: 2020-2022)

Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek (valgt 2020-2022)

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket (valgt 2020-2022)

Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (valgt 2020-2022)

Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek (valgt 2021-2023)

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek (valgt 2021-2023)

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek (valgt 2021-2023)

Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek (valgt 2021-2023)

med Charlotte Wien, Syddansk Universitetsbibliotek som suppleant (2021-2022)

Med venlig hilsen

Karin Englev, formand