Næste generation af lærebøger er på vej

Under indflydelse af ny teknologi ændrer læringsformer og –systemer sig hastigt, og det gælder også lærebogen. I en artikel om den nye lærebog skriver Stephen Abram, at den blandt andet vil være:

  • – Device agnostic
  • – LMS agnostic
  • – Contentent unbiased
  • – Explodable
  • – With extension opportunities
  • – Collaborative
  • – Creative o.s.v.

Hvad det alt sammen betyder kan du læse i artiklen THE PIPELINE: Whither the Textbook? Opportunity Knocks, LOUD