Referat fra årets generalforsamling

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers generalforsamling 2021 blev afholdt den 16. september i forbindelse med foreningens årsmøde i Middelfart den 16.-17. september. Der var 18 medlemsinstitutioner og en række personlige medlemmer til stede på generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning kan ses her.

Foreningens årsregnskab 2020 kan ses her.

Referat fra årets generalforsamling kan findes her.

Forslag til nye kontingentsatser og stemmefordeling fra 2022, som nu er sendt i høring med henblik på en ekstraordinær skriftlig generalforsamling ultimo november 2021 kan ses her.