Digitalisering af den danske nationallitteratur indtil 1700 (ProQuest 17) og inkunablerne i Danmark (ProQuest U15)

Det Kongelige Bibliotek og den britiske forlagskoncern ProQuest fortsætter samarbejdet med at digitalisere den danske nationallitteratur i ældre tid. D. 1. juli 2011 blev der i Barce­lona indgået to nye aftaler og option på en tredje. Det praktiske arbejde går efter en indkø­ringsperiode i gang d. 1. marts 2012.

I 2010 afsluttedes digitaliseringen af perioden 1482 – 1600, i alt 2.600 enheder (500.000 sider).  Nu digitaliseres dels den udenlandske litteratur med relation til Danmark indtil år 1600, som Lauritz Nielsen ikke tog med i sin monumentale Dansk Bibliografi indtil 1600 (625 titler, anslået 100.000 sider), dels den dansk-norsk-islandske litteratur fra 1601 – 1700 i alt 17.000 titler (anslået 3.000.000 sider, benævnt ProQuest 17). I 2013 påbegyndes des­uden digitalise­ringen af Det Kongelige Biblioteks betydelige samling af europæiske inku­nabler, d.v.s. værker trykt før år 1501 (4.600, anslået mindst 1.000.000 sider, benævnt ProQuest 15U), samt muligvis de 83, der befinder sig i andre biblioteker i Danmark. Så vidt vides, bliver det den første bibliotekssamling af inkunabler, der digitaliseres in toto.

Endvidere er der just indgået aftale om, at de i den tidligere digitalisering manglende unika fra Karen Brahes Bibliotek i Roskilde (tidligere Odense), der ligesom Det Kongelige Bibli­oteks og Universitetsbibliotekets samlinger oprindeligt indgik i Bibliotheca Danica,  inden sommerferien indgår i den nu påbegyndte digitalisering. Dermed vil nationallittera­turen før 1600 være fuldstændig digitaliseret.

Derudover har ProQuest en option om at kunne digitalisere ca. 10.000 titler fra Det Kongelige Biblioteks Udenlandske Ældre Samling af syd- og østeuropæiske værker før 1700 (benævnt ProQuest 16-17U), d.v.s. værker, der ikke altid findes i nationalbibliote­kerne i de senere statsdannelser, der dækker disse dele af Europa, eller som det vil være vanskeligt at få adgang til på grund af politiske eller økonomiske forhold i de pågældende lande.

Blandt det digitaliserede materiale fra den gamle helstat i det 17. århundrede vil være Chr. IV’s danske bibel, litteraturen om trediveårskrigen og de dansk-svenske krige i det 17. år­hun­drede, Roskildefreden 1658, danske og norske lov fra 1683 og 1687, de første island­ske tryk og hele den lærde litteratur i perioden.

Arbejdet vil tage fire år og omfatte ca. en million sider om året. Digitaliseringen omfatter som hidtil alle sider fra perm til perm samt 8-10 billeder pr. fysisk enhed af bogbind, snit, ryg m.v., en ide, Det Kongelige Biblioteks bevaringschef Marie Vest er ophavskvinde til i 2008, og som Det Kongelige Bibliotek og ProQuest er de første til at realisere ligeledes in toto.

Materialet vil blive frigivet i sektioner kvartalsvis. Der vil være adgang fra alle danske IP-adresser, mens udenlandske institutioner skal købe sig adgang via licens.

Tilsvarende ProQuest-digitaliseringer foregår i øjeblikket på det italienske nationalbibli­o­tek i Firenze, Det Kongelige Bibliotek i Holland og på Wellcome Library i London, der er kendt for natur- og lægevidenskabelige værker. Flere aftaler er på vej.