HB-medlem i Kulturministeriets biblioteksudvalg

Kulturministeriet har nu sammensat det hold, der skal arbejde med den fortsatte udvikling af folkebibliotekerne i Danmark. Ditte Jessing fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Hovedbestyrelse er blevet medlem af biblioteksudvalget, der bl.a. skal se på folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet, globaliseringsstrategi og livslang læring. Udvalgets arbejde skal være afsluttet primo 2010.

Læs kommissoriet for udvalget her