Aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har d. 18 august 2008 indsendt følgende høringssvar til Kulturministeriet:

Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med udkastet til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening er enig i, at der bør etableres aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. Vi er imidlertid betænkelige ved den skitserede sammensætning af aftagerpaneler f.s.v. angår den personlige udpegning. Det er en svaghed, at et personligt udpeget medlem kun repræsenterer sig selv/egen ekspertise og vi ser gerne, at fx biblioteksorganisationerne af hensyn til forankringen i væsenet er inddraget ved udpegningen af medlemmer til Danmarks Biblioteksskoles aftagerpanel. Vi finder det desuden meget væsentligt, at der er ligelig repræsentation af de forskellige sektorer indenfor hver enkelt uddannelsesinstitution, således ønsker vi fx at forskningsbibliotekerne er garanteret repræsentation i Danmarks Biblioteksskoles aftagerpanel.

Vi er i øvrigt helt enige i aftagerpanelets opgaver og mandat.

Med venlig hilsen
Claus Vesterager Pedersen
Formand