Forum for Brugeruddannelse vinder pris

Stop Plagiat Nu vinder pris

Kampagnen ‘Stop plagiat nu’ har netop vundet en pris i Forskningsnettets kåring ‘Det gyldne snit’, kategorien ‘Videobaserede undervisningsmaterialer’. Forum for Brugeruddannelse under Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været med til at udvikle denne webtutorial for studerende om plagiering/videnskabelig redelighed.

Se nærmere på Stop plagiat nu.

Juryens begrundelse:
“Denne web-tutorial for studerende om plagiering/videnskabelig redelighed udgør en helhed, hvor temaet præsenteres på en vedkommende måde ud fra multiple perspektiver (studiechefens, underviserens, den pædagogiske konsulents, den studerendes, juristens, samt skrivekonsulentens). Den sætter de overordnede regler, der gælder for videnskabelig redelighed i sammenhæng med de studerendes arbejdsformer. Først præsenteres problemet, at plagiat ikke giver et retvisende billede af den studerendes formåen, og derpå peges på en løsning i form af korrekt kildehåndtering, dokumentation, citatteknik, teksthenvisninger m.v.. Filmklip udnyttes på en hensigtsmæssig måde til at præsentere budskabet inden for en interaktiv ramme, som gør det let for en bruger at tilegne sig viden om plagiering/videnskabelig redelighed fra forskellige synsvinkler eller repetere udvalgte dele heraf.”

Stop plagiat nu er produceret af: Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse og finansieret via programgruppen Mødet med Brugeren og af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

Det gyldne snit‘ er en priskåring af innovativ anvendelse af video, levende billeder, animationer.