Keine Hexerei: Udini til alle

Det er som bekendt et problem, at personer, der ikke arbejder eller studerer ved et universitet, kan have problemer med adgang til digitale ressourcer, fordi disse i vidt omfang er bundet op på universitetsdækkende licenser med forlagene.

Som et forsøg på at løse dette problem, har Statsbiblioteket for nylig – som DEFF-projekt – åbnet en service for alle, der giver adgang til Serials Solutions metadata for tidsskrifter via Statsbiblioteket. Ordningen er måske ikke så omfattende som man skulle tro af markedsføringen, og den skaber faktisk nogle nye problemer, men det er da et forsøg på at løse et gedigent problem, og det bliver interessant , om den kan overleve forsøgsperioden.

Et andet bud på en løsning af problemet blev lanceret i sidste uge. Det drejer sig om en service med navnet Udini (Houdini?) fra ProQuest, som stiller 150 millioner fuldtekst-artikler  og disputatser fra i alt 3.800 forlag til rådighed for alle.

Det sker ganske vist på kommercielt grundlag, enten som pay-pr-view eller som abonnementsordninger.

Målgruppen for denne service er forskere og andre interesserede, der ikke hører til forskningsbibliotekernes primære brugergrupper og er omfattet af disses licenser med forlagene. Systemet tilbyder cloud-baseret projektorganisation og redskaber til at styre både indhold (content) fundet via Udini eller som brugeren selv uploader i systemet.

Det er så et andet bud, kommercielt baseret, på at løse problemet om ikke-universitetsbaseret adgang til forskningsressourcer.

Se Proquest-meddelelsen her: http://newsbreaks.infotoday.com/NewsBreaks/ProQuest-for-Everyone-The-Udini-Service-Officially-Launches-82448.asp

Interessede kan også have glæde af en artikel i Information Today om Udini:

http://newsbreaks.infotoday.com/NewsBreaks/ProQuest-for-Everyone-The-Udini-Service-Officially-Launches-82448.asp