Det virtuelle bibliotek i det fysiske

Aalborg Universitetsbibliotek har i efteråret 2011 deltaget i et DEFF-projekt i programgruppen Mødet med Brugeren, der havde til formål at udarbejde et kunstnerisk inspirationsværktøj med afsæt i brugernes egen adfærd. Resultatet går nu i et med tapetet på vores hovedfilial.

Resultatet af projektet skulle illustrere de virtuelle brugeres ‘færd’ i deres informationssøgning, og eksponere dette i den fysiske verden. I version et af projektet, viser vi nu de søgeresultater der er blevet fundet af brugeren i vores søgemaskine Primo. De bliver én gang i døgnet høstet, og vist som kunstnerisk installation. I første omgang er der ikke mulighed for interaktion med softwaren i vores installation, men på sigt kan det blive en mulighed.

Resultater i stedet for søgestrenge

Oprindeligt var tanken at Info-Art skulle vise brugernes søgestrenge. Denne idé blev dog lagt i skuffen, da vi ikke mener at vi kan tillade os at eksponere brugernes søgestrenge – det er en privat sag. Resultaterne derimod, det er vores, og de kan give lige så meget inspiration som søgestrenge. Info-Art er grafisk og symbolsk udformet som en række ’DNA-strenge’ med tilhørende info-cirkler, der løbende udskiftes og transformeres. DNA-strengene visualiserer det unikke ’liv’, en søgestreng afføder, og kan med deres indhold og udtryk inspirere og vække nysgerrighed blandt de besøgende.

Fremtidigt arbejde

Det er vores opfattelse af Info-Art har potentiale som “kunstnerisk” installation – i hvertfald bliver installationen på biblioteket. I forhold til videreudvikling er det ikke noget der er taget med i planen for 2012. Men muligvis vil de samme data som ligger til grund for Info-Art også kunne benyttes i andre sammenhænge.

Læs mere

Du kan læse den DEFF’ske beskrivelse af projektet her; http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/info-art og på http://www.redia.dk/download/info-art

Info-Art er udviklet i samarbejde med Redia A/S.