ALA seminar om Brugerdrevne anskaffelser

I forbindelse med det netop afholdte ALA Annual Meeting i New Orleans arrangeredes en pre-conference med titlen: Patron Driven Acquisitions in Academic Libraries: Maximizing Technology to Minimize Risk. Dagen bestod af et indledende indlæg som opridsede baggrundene, historien osv, hvor projekter omkring indkøb af alt der kan købes i stedet for at indlåne må siges at være forgængerne for PDA eller DDA (Demand Driven Acquisition) – som nogen foretrækker at kalde det. Herefter fire præsentationer af igangværende services som alle er startet som pilotprojekter og som baserer sig på samarbejde med fire forskellige leverandører. De fire biblioteker som fremlagde erfaringer var: Grand Valley State, Cornell, North Carolina State samt University of Denver og leverandørerne: Ebook Library, Coutts, ebrary og YBP Library Services.

De generelle erfaringer kan opsummeres således:

Det er nødvendigt at bruge megen tid på at oprette en profil hos sin leverandør, hvor man nøje fastlægger de kriterier der skal udvælges poster til levering efter. Her skal der tages stilling til bl.a. hvilke år man ønsker poster fra. Normen var ikke at gå mere end tre år bagud i tid. Hvilke fagområder og på hvilket niveau. Det frarådedes på kraftigste ukritisk at gøre 100.000 poster eller mere tilgængelige for køb.

Posterne der modtages er desværre ofte af dårlig kvalitet. F.eks. er udgivelsesår ikke opgivet korrekt, men opgives som årstal for den digitaliserede udgave, hvor der i virkeligheden er tale om en bog af ældre dato. Nogle biblioteker så sig nødsaget til at bruge ressourcer på at gennemgå og rette poster.

Leverandørerne tilbyder forskellige aftaler mht hvornår indkøb iværksættes af brugeren. Det anbefales at få en aftale om korttids lån (1 dag) og lade antallet af sådanne være bestemmende for indkøb. Et bibliotek indkøbte f.eks. først efter 5 korttids lån.

Der skal foreligge retningslinjer for, hvordan poster fjernes og ikke bare bliver liggende.

Posterne skal ind i bibliotekets OPAC. At give adgang via link resolver har vist sig at være utilstrækkeligt. Brugerne finder ikke materialerne.

Det skal være helt klart, hvordan en post på et materiale skifter status, når indkøb har fundet sted, således at der ikke kan ske dublering.

Man skal have gjort sig klart, hvilke lånerkategorier der skal kunne initiere indkøb.

Det er vigtigt at have en strategi for at lukke for servicen, hvis budgettet f.eks. pludselig er opbrugt.

Studier har vist, at brugerne anvender en e-bog i 5-10 minutter. Læses ikke i sin helhed, men bruges til korte opslag, evt. læses et kapitel.

Man skal være opmærksom på, at en enkelt låner der virkelig er aktiv kan foranledige en masse indkøb.

Det viser sig, at mange udgivere venter i nogle måneder op til et halvt år med e-udgaven. De ønsker først et salg af den trykte udgave inden e-udgaven udgives.

Kun ca 180.000 poster kan gøres tilgængelige for PDA i øjeblikket.

Man bør lade brugeren vælge foretrukket format – trykt eller elektronisk. Og hvis der er efterspørgsel bør begge formater indkøbes.

Men at lade brugerne hjælpe til med indkøbene giver en bedre chance for at materialerne overhovedet udlånes – og også en pænere statistik for genudlån. En nærmere undersøgelse havde også vist, at kun ganske få procent af de indkøbte titler ikke ville være blevet anskaffet, hvis bibliotekspersonalet havde skullet træffe afgørelsen om indkøb.