Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2020

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i forbindelse med programsat generalforsamling torsdag 17. september 2020 – generalforsamlingen afholdes skriftligt den 17. september med udsendelse af materiale til medlemmerne pr e-mail.

Valg af formand afholdes som fredsvalg, idet der er opstillet én kandidat.

Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (Emdrup), er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2020-2022.

Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Joshua Kragh Bruun, CBS Bibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2020-2022. Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek, er valgt ved fredsvalg for en 1-årig periode 2020-2021 (denne 1-årige valgperiode skyldes formandsskiftet, idet Karin Englev hidtil har siddet på et mandat i perioden 2019-2021).

Valggruppen – institutionelle medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Hanne Munck Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library og Karen Buus, UCL Bibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2020-2022.

Der er ingen suppleant-poster i den kommende valgperiode.

Bestyrelsen takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og glæder sig til samarbejdet med de nye bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen

Karin Englev, Formand.