CALL FOR PAPERS – DFFU SUMMIT 2022: DET BÆREDYGTIGE BIBLIOTEK, 5.-6. oktober 2022

CALL FOR PAPERS – DFFU SUMMIT 2022: DET BÆREDYGTIGE BIBLIOTEK – Middelfart, 5.-6. oktober 2022

FLIPD, Forum for E-ressourcer, Forum for Ophavsret, Forum for Markedsføring, Metaforum, NEFUS og DFFUs bestyrelse inviterer hermed bidrag til allerførste udgave af fælleskonferencen DFFU SUMMIT.

DFFU SUMMIT er et samarbejde mellem alle DFFU fora og DFFUs bestyrelse og er tænkt som et rum for nysgerrig udforskning af aktuelle strømninger både inden for eget felt og på tværs af biblioteket og dets mangfoldighed af services og processer.

Det overordnede tema for konferencen er bæredygtighed i bibliotekets praksis.

Dette call er åbent for alle og bidrag kan placere sig inden for en af følgende fire søjler

Organisatorisk bæredygtighed

Digital bæredygtighed

Social bæredygtighed

Bæredygtighed i biblioteksrummet

Hvordan bibeholder biblioteket sin relevans, når information ikke er en mangelvare og vores brugere i stigende grad oplever sig selv som informationskompetente? Hvordan sikrer biblioteket åben og let adgang til kvalitetsinformation, når priserne stiger og der ikke er flere penge at hente? Hvordan kan biblioteket bidrage til dialog og handling i forbindelse med den grønne omstilling, både i de services vi tilbyder, den måde hvorpå vi indretter os i det fysiske rum og i vores praksis omkring opbevaring og bevaring af data? Hvordan sikrer vi, at vi ikke kun taler til de stærke studerende i vores undervisning, men også bliver en kraft i fastholdelsen og løftet af de svage? Hvad er fremtidens kompetencer i det danske bibliotekslandskab og hvordan fremelsker vi dem i os selv og i dem som kommer efter?

Dette er blot nogle af de temaer, som konferencen kunne komme til at handle om. Hvad det konkret ender med, afhænger af dig og dine kolleger og det I brænder for i jeres organisationer og har lyst til at dele med gode kolleger. 

Alle formater er velkomne, fra helt korte pitches (max. fem minutter) over klassiske præsentationer til praktiske workshops.

I det hele taget ønsker vi, at konferencen skal være så mangfoldig som muligt, så vi på den måde sammen skaber de bedste forudsætninger for både relevans og begejstring hos vores deltagere. 

Konferencen er som udgangspunkt dansksproget, men bidrag på engelsk er også meget velkomne.

Det praktiske

Skriv et abstract på max. 300 ord, der ud over beskrivelse af tema indeholder (arbejds-)titel, søjle (jf. ovenfor), kort forfatterbiografi, e-mail samt foretrukket format.

Abstractet skal sendes til DFFU sekretariatet senest d. 24.05.2022

Alle indsendte bidrag vil blive gennemgået af det forum, som temaet naturligt hører under, og dette forum vil også endeligt udvælge de bidrag, som får plads på konferencen, og kommunikere med forfatterne om detaljer.

Meddelelse om accept af bidrag vil blive udsendt senest d. 17.06.2022.

Kontakt

Har du spørgsmål til dette kald eller til konferencen mere generelt, er du meget velkommen til at skrive til Joshua Kragh Bruhn.

Du kan læse meget mere om DFFU og de enkelte fora på vores hjemmeside.

DFFUs bestyrelse, FLIPD, Forum for E-ressourcer, Forum for Ophavsret, Forum for Markedsføring, Metaforum og NEFUS.