Netværk for Forskningsunderstøttende Services har afholdt den første temadag

Den 1. november 2011 afholdt NEFUS temadag på det biovidenskabelige fakultetbibliotek. Det var en spændende dag med oplæggene ”Tag temperaturen på mit forskerliv! – er biblioteket en del af diagnosen” ved lektor Erik Højberg, ”Undervis online – et tværnationalt udviklingsprojekt” ved Tove Rullestad og ”Fra bibliotekslogik til forskerlogik” ved Thomas Viberg Hansen. Temadagen blev afsluttet med en workshop som satte fokus på eksisterende praksis med henblik på at lade dagens oplæg inspirere til at forbedre og udvikle services. 

Program og links til oplæg findes her