Fra COUNTER 4 til COUNTER 5

Så er Forum for E-ressourcer klar med det første online kaffe- og videndelingsmøde i 2022. Alle interesserede er velkommen til at deltage.

Tema: Fra COUNTER 4 til COUNTER 5

Counting Online Usage of Networked Electronic Resources (COUNTER) er en international standard, som anvendes af forlag og biblioteker til standardiseret optælling af brug på elektroniske ressourcer. COUNTER statistik er et centralt værktøj i overvågningen af anvendelsen af vores elektroniske ressourcer.

Flere og flere forlag har nu taget COUNTER 5 rapporter i brug, men hvordan adskiller de sig fra COUNTER 4? Hvordan kan vi bruge COUNTER 5? Hvad betyder det for indberetningen til Danmarks Statistik?

DFFU Forum for e-ressourcer inviterer jer til et kaffemøde om overgangen fra COUNTER 4 til COUNTER 5. Oplægget tager udgangspunkt i DTU Biblioteks erfaring med COUNTER 5 på e-tidsskrifter, og der bliver mulighed for at videndele og drøfte statistik på e-ressourcer med kollegaer fra andre DFFU biblioteker. Oplægsholder er specialkonsulent Bente Forsingdal fra DTU Bibliotek.

Tid: 25.01.22 kl. 13-14

Tilmelding: sekretariat@dfdf.dk

Forum-vært: Forum for E-ressourcer