Aftale om Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS) er underskrevet

Rektor for Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, og direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, har d. 20. december indgået en generel aftale om Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS): Aftalen viderefører den nuværende KUBIS-aftale som en permanent ordning, med enkelte tilpasninger.

KUBIS blev etableret den 1. januar 2008, af Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, som en samarbejdsorganisation, der skulle varetage den samlede biblioteksbetjening af Københavns Universitet. 

Samarbejdsorganisationen omfatter pr. 1. januar 2013 følgende biblioteks-enheder: 

1) Københavns Universitetsbibliotek (KUB), der er en organisatorisk enhed under Det Kongelige Bibliotek: Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek.

2) en række biblioteker ejet af KU og placeret under hhv. Det Humanistiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsviden-skabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet.

3) to biblioteker, der drives i et særligt samarbejde mellem KUB og det respektive fakultet, hhv. ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Juridiske Fakultet.

Formålet med KUBIS er dels at skabe en hensigtsmæssig organisatorisk ramme om den biblioteksmæssige udvikling, der skal foregå i de næste år-tier, dels at sikre den optimale udnyttelse af de ressourcer, der samlet anvendes på biblioteksbetjening af Københavns Universitet, både i forhold til universitetets forskere, undervisere og studerende og i forhold til de to in-stitutioners generelle samfundsmæssige forpligtelser.

Af Bertil F. Dorch (KB/KUBIS).