Kære interessenter på ophavsretsområdet

Departementschefen , Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K

Tel : 33 92 33 70 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk
Dok. nr. 18/00807-142

Kære interessenter på ophavsretsområdet

Risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale (”no deal-scenariet”) den 31. oktober 2019 eller kort derefter, er meget betydelig. En sådan situation vil have konsekvenser for organisationer, virksomheder og borgere, herunder for interessenterne på ophavsretsområdet.

Det er ikke muligt at forudsige alle situationer, der kan opstå i tilfælde af, at Storbritannien fra den ene dag til den anden bliver et tredjeland uden en aftale, men regeringen har op til skæringsdatoen den 31. oktober 2019 intensiveret forberedelserne, så vi i Danmark er klædt godt på.

Jeg lægger stor vægt på, at vi i Kulturministeriet er så forberedt som muligt på Brexit no deal-situationen og kan sikre, at I har adgang til relevant information og vejledning.

I tilfælde af Brexit no deal findes der på Kulturministeriets hjemmeside målrettet orientering om Brexit no deal-situationen for ophavsretsområdet. Derudover kan relevant information findes på Udenrigsministeriets hjemmeside og via Brexit tjeklisten.

Endelig vil der i tilfælde af Brexit no deal den 31. oktober 2019 blive indkaldt til et orienteringsmøde den 28. oktober 2019, hvor der vil være yderligere information om situationen, herunder hvad I skal være særligt opmærksomme på i det tilfælde.

Med venlig hilsen

Marie Hansen

  1. 1. oktober 2019