Ældre JSTOR artikler nu gratis for alle brugere

JSTOR har meddelt, at alle dets tidsskrifter publiceret i USA før 1923 samt alle tidsskrifter fra resten af verden publiceret før 1870 vil være gratis tilgængelige for alle brugere. Det drejer sig om næsten ½ mio artikler fra mere end 200 tidsskrifter og udgør 6% af JSTORs indhold p.t.
Det er værd at bemærke, at der er gratis adgang ikke blot for brugere tilknyttede JSTORs medlemsinstitutioner, men også for alle private brugere, f.eks. forskere uden for universiteter m.m.