Fremtidens fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker: Services og kompetencer

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFUs) bestyrelse igangsatte i forbindelse med årsmødet 2018 en strategiproces, som skal føre frem til en strategi for foreningens arbejde frem mod 2023.

DFFU ser sig selv som en medspiller på området for læring og kompetenceudvikling og bestyrelsen har ønsket at sætte fokus på fremtidens FFU-bibliotekers services og de tilknyttede kompetencer. I starten af 2019 har DFFUs bestyrelse derfor i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker søsat en udviklingsproces med fokus på inddragelse og involvering både internt og bredt i bibliotekssektoren.

I processen er inddraget medarbejdere, DFFUs fora, ledere ved FFU-biblioteker, folkebiblioteker og andre interessenter via bl.a. 13 interviews og 4 workshops med i alt 80 deltagere.

Processen har givet vigtige indsigter og på baggrund af dem en række anbefalinger, som er samlet i et strategipapir Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker – services og kompetencer, som nu giver input til DFFUs strategiarbejde og fremtidige kompetenceudviklingsaktiviteter.

Analysen er gennemført af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker og har været støttet af DEFF-Danskernes Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

Der vil med baggrund i analysepapiret fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker nu blive udarbejdet en endelig strategi for DFFU, som vil blive præsenteret på foreningens årsmøde den 19.-20. september 2019.