DFs kursusvirksomhed

Som bekendt er Det Informationsvidenskabelige Akademi ved at afvikle sin kursusvirksomhed for bibliotekerne. I denne anledning har DFs bestyrelse overvejet, om der er baggrund for, at DF som forening påtager sig at arrangere kurser for FFU-bibliotekernes medarbejdere. Sagen er drøftet med Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, der stiller sig positivt dertil, og flere biblioteker har tilbudt at lægge undervisningslokaler til.

På denne baggrund har bestyrelsen stillet forslag til DFs generalforsamling om iværksættelse af et kursusprogram omfattende et antal kurser om enkelte emner af tværgående interesse samt et introduktionskursus for nye biblioteksmedarbejdere. Generalforsamlingen har tilsluttet sig forslaget.
I sæsonen 2012-2013 gennemføres derfor et kursusprogram omfattende følgende kurser:

1.DF-kursus om e-bøger – 27. november 2012 / KUBIS, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (København)
2.DF-kursus i digital formidling – 4. december 2012 / Det Kongelige Bibliotek, Diamanten (København)
3.DF-grundkursus i pædagogik for undervisere – 17. januar 2013 / AU Library, Business and Social Sciences (Aarhus)
4.DF-kursus i præsentationsteknik – 27. februar 2013 / Syddansk Universitetsbibliotek (Odense)
5.DF-kursus i brugerundersøgelser fra A til Z – 7. marts 2013 / Copenhagen Business School (København)

Der vil senere blive givet meddelelse om introduktionskurset for nye biblioteksmedarbejdere, som søges udviklet i fællesskab med folkebiblioteker.
De enkelte kurser vil blive annonceret særskilt på DFs hjemmeside m.v.

Af Michael Cotta-Schønberg