Antiplagieringskampagne på CBS

Korrekt referencehåndtering er i alt væsentligt et håndværk, som kan tillæres. Kreditering kan måske oven i købet betragtes som en intuitiv og en helt naturlig måde, hvorpå man viser respekt for andres arbejde.

Imidlertid skal redskaberne være tilgængelige og instinktet vækkes og dette har været udgangspunktet for en stort anlagt kampagne på CBS netop med fokus på plagiering og dens årsager.

Samarbejde på tværs af CBS

Tilrettelæggelsen af kampagnen har haft deltagelse af en bred vifte af interessenter, herunder studieadministration, bibliotek, juridisk afdeling, studenterorganisation og kommunikationsafdeling og har været et godt eksempel på tværorganisatorisk samarbejde, når det er allerbedst

Kampagnens medie, budskab og målgruppe

Selve kampagnen har været flerstrenget, i forhold til både medie, budskab og målgruppe.

  • – Målgruppe: Kampagnen har henvendt sig både til vores studerende og til vores korps af eksaminatorer, både interne og eksterne
  • – Medie: For at nå flest muligt er alle relevante platforme søgt inddraget, både analoge og digitale. Udover traditionelle infoplakater er således bl.a. infoskærme, offentlige computere, Facebook, universitetsavisen og diverse intranet kommet i spil.
  • – Budskab: I forhold til de studerende har budskabet været dobbelt: Vores udgangspunkt er at snyd ikke er intentionel men resultatet af uvidenhed, derfor satser vi primært på forebyggelse. Imidlertid findes der sanktioner, også hårde sanktioner, hvis snyd opdages, specielt i dens overlagte inkarnation, og denne side af medaljen har det også været væsentligt at italesætte (bl.a. gennem en artikelserie med beretninger fra tidligere studerende, der er blevet taget for snyd, om de konsekvenser dette har fået for deres studieforløb) 

I forhold til gruppen af eksaminatorer har formålet været 1. at opnå en så høj grad af horisontsammensmeltning som muligt omkring emnet i en specifik CBS sammenhæng, 2. en genopfriskning af regler og principper for den fælles indsats samt 3. information om de redskaber CBS stiller til rådighed og som kan understøtte denne indsats.

Kampagnen er formelt planlagt til at løbe til og med foråret 2012, men det er intentionen at den skal facilitere en helt generel og tidsubegrænset opmærksomhed, der sætter de studerende i stand til at navigere og eksaminatorerne i stand til at reagere konstruktivt og fyldestgørende for at sikre kvaliteten og anerkendelsen af vores uddannelser.

Skrevet af Joshua Kragh Bruhn