Skotland og Wales: forskningsbiblioteker vil have fælles bibliotekssystemer

I Danmark er DEFF nu begyndt at overveje et fælles udbud af biblioteks- og discoverysystemer for FFU-bibliotekerne – ligesom vi kender til fra Norge og Finland.

Også forskningsbibliotekerne i Skotland og i Wales er nu begyndt at arbejde hen imod at have fælles bibliotekssystemer.

I Wales er der igangsat en proces, der skal føre til samlet anskaffelse af et fælles bibliotekssystem, som  skal være på plads i 2015-2016. Udbudet ventes offentliggjort efter nytår. Viceuniversitetsbibliotekaren ved Cardiff Universitet, Tracey Stanley, udtaler flg.:

 “The Welsh Higher Education Libraries and the National Library of Wales have developed a compelling vision for a shared library system. A shared system will give us the opportunity to work more closely together for the benefit of our users, for example, on sharing content, collections or services.  We also have an opportunity to share the costs of development and support, share expertise across Wales and work together to enhance our services.”

Se hele pressemeddelelsen fra JISC her.