Generativ AI og DFFU Bibliotekerne, bør vi ikke mødes og tage en snak?

Generativ AI og DFFU Bibliotekerne, bør vi ikke mødes og tage en snak?

Det kan ikke være kommet bag på nogen, at Generativ AI også er landet i DFFU bibliotekerne. Ansatte/undervisere/formidlere begynder så småt at få forespørgsler om stort og småt i forbindelse med de nye værktøjer.

Med afsæt i en impulsiv snak som Karsten Kryger Hansen, AUB og Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek havde i juni 2023, arrangerer NEFUS et digitalt kaffemøde 13.9.2023 kl. 13-14 med det formål at videndele, hvor vi er nu på de enkelte fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker: hvilke spørgsmål får vi, hvilke spørgsmål sidder vi selv med og hvordan kan vi få udbygget vores viden om de nye AI værktøjer, så vi er klar til at formidle aktivt. 

Fokus til dette møde er IKKE at komme omkring alt om de ophavsretslige AI udfordringer, ej heller at dele viden om fordele/ulemper ved at anvende værktøjerne til søgninger mv., men snarere at få en uformel snak om, hvad status er lige nu og hvordan forholder vores brugere og moderinstitutionerne sig til brug af disse Generative AI værktøjer. 

Kaffemødet faciliteres af Karsten og Jeannette, der indleder kort med lidt videndeling fra deres egne baghaver, og man vil efterfølgende komme i div. Breakout room, hvor tiden bruges på at dele erfaringer, interesse, viden og bekymringer om, hvordan denne type teknologi på en og samme tid udgør endnu et ’smart værktøj’, som vi skal kunne mestre og forstå, og på nogle måder også kan være et paradigmeskifte i, hvordan vi tilgår og omsætter viden. 

Input opsamles og deles efterfølgende med alle kaffemøde-deltagere. Og så kan snakken sikkert fortsætte til DFFUs årsmøde, samt i andre fora hen over efteråret.

NEFUS glæder sig til en snak med gode kolleger. OG vi har IKKE svarene, men håber at dialog-kaffe kan gøre os alle klogere… sammen.

Link og endeligt program udsendes i ugen op til kaffemødet.

Tilmelding til sekretariat@dfdf.dk