Valg til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers bestyrelse 2023

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2023-2025 i forbindelse med foreningens generalforsamling torsdag den 5. oktober 2023.

Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek og Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2023-2025). 

Valggruppen – institutionelle medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskole, Biblioteket og Rubina K. Afzal, Professionshøjskolen Absalon, Biblioteket er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2023-2025).


Bestyrelsen i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker består herefter fra 5. oktober 2023 af:

Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (formand: 2022-2024)

Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek (valgt 2022-2024)

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket (valgt 2022-2024)

Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (valgt 2022-2024)

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek (valgt 2023-2025)

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek (valgt 2023-2025)

Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek (valgt 2023-2025)

Rubina K. Afzal, Professionshøjskolen Absalon, Biblioteket (valgt 2023-2025)


Bonnie Frisendal, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek er opstillet og valgt som suppleant for perioden 2023-2024. 

Karin Englev, formand, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker