Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2022

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2022-2024 i forbindelse med foreningens generalforsamling onsdag den 5. oktober 2022.

Valg af formand afholdes som fredsvalg, idet der kun er opstillet 1 kandidat:

Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2022-2024).

Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2022-2024). Foreningens formand, Karin Englev, er desuden valgt i denne valggruppe.

Valggruppen – institutionelle medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket og Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode (2022-2024). 

Bestyrelsen i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker består herefter fra 5. oktober 2022 af:

Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (formand: 2022-2024)

Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek (valgt 2022-2024)

Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket (valgt 2022-2024)

Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (valgt 2022-2024)

Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek (valgt 2021-2023)

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek (valgt 2021-2023)

Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek (valgt 2021-2023)

Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek (valgt 2021-2023)

Der er ingen suppleanter i den kommende bestyrelsesperiode. 

Med venlig hilsen

Karin Englev, formand.