Et nyt universitetsbibliotek – Aarhus University Library

Aarhus Universitet gennemfører i disse år en omfattende strukturreform. Målet med reformen er at styrke tværfagligheden i forskning og undervisning og ruste Universitetet til øget international konkurrence.

Alle disse ændringer får også betydning for bibliotekerne, idet der nu er besluttet at samle ressourcerne på biblioteksområdet i én ny organisation under navnet Aarhus University Library med en række geografisk dækkende betjeningssteder og studiecentre. Målet er en sammenhængende, omkostningseffektiv og stærk biblioteksservice.

Beslutningen begrundes med følgende:
En fælles organisation med en fælles ledelse af bibliotekerne på Aarhus Universitet er det bedste udgangspunkt for at skabe:

– Et nyt og stærkere samarbejde med Statsbiblioteket.
– En mere effektiv udnyttelse af de samlede biblioteksressourcer.
– En biblioteksbetjening, der matcher den fremtidige universitetsorganisation.
– En god service af forskerne.
– En samlet indsats for et attraktivt studiemiljø for de studerende.

Beslutningen om at skabe én samlet organisation bygger på en række væsentlige udviklingstræk på biblioteksområdet i 2011 og fremtiden. For det første ses en overgang til et mere digitalt baseret bibliotek.

For det andet skal biblioteker i fremtiden fortsætte udviklingen af attraktive studiemiljøer, hvor flere studerende kan arbejde selvstændigt og i grupper. Og for det tredje bør alle biblioteker i fremtiden kunne betjene flere fagmiljøer og fagligheder.

Det politiske og strategiske ansvar for biblioteksområdet på Aarhus Universitet placeres i den tværgående funktion for videnudveksling. Det administrative og økonomiske ansvar for biblioteksområdet placeres under vicedirektøren for AU Viden. Indtil den nye organisation er etableret, iværksættes konkrete udviklingsprojekter på biblioteksområdet.

{jcomments on}