Tænketank om fremtidens “biblioteker”

Tænketank om fremtidens ”biblioteker”

Hvordan ser de ud, hvem bruger dem og hvad indeholder de?

Det første tænketanksmøde afholdes 25. april, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Hver projektdeltager kan sende to deltagere uden betaling.
For yderligere deltagere vil prisen for deltagelse i mødet være 1.200 kr.

Samarbejdet og det fælles output

Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening og Bibliotekschefforeningen har taget dette initiativ til at samle biblioteksverdenen på tværs i en tænketank. Vi vil på denne vis skabe forudsætningen for at skabe en samlet modelbeskrivelse af hvad fremtidens bibliotek er og indeholder, hvordan det ser ud, hvilke services der tilbydes og hvilke forventninger der er hos brugeren.

Derfor er det vigtigt at så mange forskellige parter som muligt deltager. De enkelte deltagere vil kunne bruge modellen til at omsætte til lokale forhold og bruge som pejlemærke for den fremtidige udvikling. Man vil kunne udvikle brugerperspektivet og udfolde det i en politisk kontekst i de langsigtede strategier.

Så velkommen til arbejdet.

Vi har lavet et udkast til program, som endnu er så løst, at I har mulighed for at komme med forslag til oplæg eller indspil på dagen. Så skrive endelig med gode ideer.

Tænketanksmøde nr. 1 – 25. april 2012 Vartov

Foreløbigt Program

09.30

Velkomst og kaffe

10.00 – 10.30

Rammerne for tænketanken.
Direktøren for DB Michel Steen-Hansen fortæller om rammerne og budget. Der lægger op til diskussion af projekts videre forløb.

Mål – skal vi fokusere på undersøgelse og beskrivelse eller også være dagsordensskabende?
Skal der ansætte fast konsulent eller skal vi i forløbet tilknytte en projektleder udefra?

10.45.-11.15

CEPOS
hvorfor skaber man en tænketank og hvordan kommer der gennemslagskraft, oplæg ved…..

11.15-12.15

Oplæg fra:

Forskningsbiblioteksforeningen
Skolebiblioteksforeningen
Bibliotekschefforeningen
Kulturstyrelsen og RealDanias modelprogram om fremtidens biblioteksbyggeri

12.15-13.00

Frokost

13.00-13.15

Vi skyder i gang med at tænke tanker

-oplæg ved …….

13.15-14.15

Grupper på 6 mennesker arbejder med at beskrive:
-undersøgelses emner
-Ideer til arbejdsgrupper

14.15-14.45

Vi samler op på intput til det videre arbejde

14.45-15.15

Der lægges op til hvordan arbejdet organiseres, samt tages stilling til de videre rammer for tænketanken.
Styregruppen har ansvaret for at vedtagelserne bliver udført samt at indkalde til næste møde i tænketanken.

Venlig hilsen

Michel Steen-Hansen ([email protected])