Årsmøde 2020 i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker er aflyst

Bestyrelsen i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har desværre den 13.8.20 besluttet af aflyse dette års årsmøde. Størstedelen af foreningens medlemsbiblioteker er fortsat eller igen ramt af restriktioner i forhold til fysisk fremmøde på arbejdspladserne på grund af risikoen for Corona-smitte.

Da det pt også er ganske usikkert, hvornår denne “nye” situation med 2. bølge og muligt semipermanent beredskab slutter, har det altså været bestyrelsens beslutning helt at aflyse årsmødet. 

Det har været overvejet at gøre årsmødet til en digital konference, men det har været antagelsen, at vi alle på dette tidspunkt i Corona-epidemien er ved at være fyldt godt op af digitale møder og oplæg.

Vi håber naturligvis på, at vi snart igen kan mødes og siger under alle omstændigheder på gensyn på Vinterinternatet 4.-5. marts 2021 på Klarskovgård ved Korsør. 

Årets Generalforsamling, som skulle have været afholdt i forbindelse med årsmødet, vil blive afholdt som en skriftlig generalforsamling, hvor der gives mulighed for skriftligt at behandle punkterne og evt. afstemninger.