Kun fantasien sætter grænser for bibliotekarer

Af Line Laursen (KUBIS)

Uddannelsesprogrammer indenfor sundhedsvidenskab og finansiel analyse – alle steder er innovation er i højsæde på biblioteksuddannelserne i USA og Canada.

For 15 år siden blev det forudsagt at fremtidens bibliotekarer ville være vidensnavigatører der forstår digitale ressourcer såvel som trykte materialer og andre formater. Dengang skurrede forudsigelse i ørerne på den traditionelle biblioteksuddannelses tilhængere. I dag må fremtidsvisionen siges at være opfyldt, særligt reflekteret i den stigende mængde af workshops, kurser og fag som i dag udbydes ved de 63 biblioteksuddannelser der tilbydes ved 58 højere uddannelsesinstitutioner i USA og Canada.

Her til efteråret tilbyder University of Michigan, i samarbejde med The School of Information and School of Public Health, et færdigudviklet masterprogram i sundhedsinformation, og tilslutter sig herved de 26 allerede eksisterende uddannelsesspor med sundhedsinformation som hovedfag.

For at kunne yde tilfredsstillende service til en multikulturel, multietnisk og flersproget befolkningssammensætning, udbyder flere biblioteksuddannelser tilvalgskurser indenfor fremmedsprog som fransk og spansk, samt kinesisk sprog og kultur. Særlige kurser med fokus på servicering af folk med høre-, syns- og mobilitetshandicap udbydes som et pilotprojekt ved navn ALFA (Accessible Libraries for All) under Institute of Museum and Library Services. Og som et relativt nyt fænomen er data curation [dvs. forvaltning af forskningsdata, red.] opstået, et term som dækker over disciplinerne databehandling, dataevaluering, datadeling og databevaring. Denne ekspertise kan hjælpe forskere med deres dataanalyse, og derved give dem mere tid til at løse de videnskabelige problemstillinger.

Med den innovative udvikling som biblioteksfaget har undergået de seneste 15 år, er det sikkert kun et spørgsmål om tid før bibliotekarer vil deltage aktivt i afværgelsen af en ny finansiel nedsmeltning.

Link til artiklen “What’s New in LIS Schools” fra American Libraries: 

http://americanlibrariesmagazine.org/features/08212012/what-s-new-lis-schools