University College of London publicerer sin Servicestrategi for 2011-2014

University College of London, et af de store engelske universiteter, hvis chef, Paul Ayris, er formand for LIBER, har nu publiceret en Services Strategy 2011-2014. Den rummer de velkendte afsnit om Vision, Mission og Values. Dens hovedtemaer af interesse i generel sammenhæng er støtte til undervisning og forskning (i den rækkefølge), Space Management og Widening Participation and Public Engagement.
 
Under undervisnings- og forskningsstøtte er der klart fokus på udvikling af e-ressourceområdet, herunder erstatning af trykte lærebøger med elektroniske.
 
For så vidt angår undervisningsstøtte skal der satses på fremføringen af  informationsressourcer til undervisningen, og frontlinieservicen skal udvides med støtte til basale IT-relaterede forespørgsler.
 
På området forskningsstøtte kan femhæves et initiativ vedrørende digital kurateringsservice med henblik på at garantere langtidsbevaring af universitetets forskningsprodukt og de primære forskningsdata