Ny tilgang til informationskompetence i Gymnasieskolen

Syddansk Universitetsbibliotek er initiativtager til et nyt projekt om efteruddannelse af gymnasielærere sammen med Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på SDU, der har ansvar for efteruddannelse i pædagogikum i Gymnasieskolen. Projektet er støtte af DEFF.

Den eksisterende forskning viser, at eleverne i vid udstrækning først formår at bruge nye medier som læringsredskab, hvis lærerne positivt udpeger mulighederne. Derved sættes en ny lærerolle i spil og begreber som it-didaktisering og eller didaktik 2.0 bliver centrale.

På bundlinjen handler det om at gøre eleverne mere kompetente i forhold til at lokalisere, evaluere, organisere, producere, præsentere og dele information sammen med deres medstuderende og undervisere.

Dette sker sporadisk og fragmenteret i gymnasieskolen, og projektet skal således søge at udvikle et koncept for, at integrere brugen af digitale medier og informationskompetence – eller digital dannelse – i undervisningen, herunder om den kan indlejres i pædagogikum i gymnasieskolen eller på anden vis formaliseres.

Målet er at afprøve konceptet i et samarbejde med udvalgte gymnasier. Udgangspunktet er Undervisningsministeriets læreplaner, hvor alle fag skal medreflektere, hvordan it kan integreres på en meningsfuld måde i uddannelsen.

Konceptet afprøves i praksis i efteråret 2012.