Udlånsfald i USA

Ifølge 2007-2008 statistikken for amerikanske forskningsbiblioteker (ARL) er der sket et fald i udlånet (uden fornyelser) af trykt materiale på 26% siden 1991. I henhold til andre statistikker er faldet på 37%.

Rick Anderson fra University of Utah har nu påvist, at faldet er endnu større, hvis det sættes i relation til udviklingen i den primære brugerpopulation, f.eks. målt ved studenterpopulationen. Denne har været i stigning igennem en række år og faldet i udlånet pr. primær bruger derfor væsentligt større end det fremgår af bruttostatistikken. Læs artiklen Print of the Margins: Circulation Trends in Major Research Libraries