Videnskabelige artikler – ny tjeneste på bibliotek.dk

Videnskabeligeartikler” er en ny tjeneste på bibliotek.dk, der giver alle biblioteksbrugere adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte.

Tjenesten er interessant for den almindelige private borger, som interesserer sig indgående for et emne, og som derfor ønsker at få indblik i de videnskabelige kilder om f.eks. medicin, naturvidenskab eller psykologi. Den er også interessant for f.eks. den tidligere studerende, som efter færdiggjort studie nu kan fortsætte med at holde sig fagligt ajour.

Den nye tjeneste er for alle biblioteksbrugere, der efterspørger videnskabelige artikler til studieformål og privat. Kommerciel brug af tjenesten er ikke tilladt.

Tjenesten er en etårig forsøgsordning udviklet i samarbejde mellem Statsbiblioteket og DBC. Projektet er støttet af DEFF og Kulturstyrelsen (Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering).

Formålet er at give borgere nem adgang til viden, som ellers er forbeholdt universiteterne. Ved projektets afslutning skal efterspørgsel og målgrupper evalueres med henblik på at finde en forretningsmodel for en eventuel videreførelse

Sakset fra statsbiblioteket.dk